Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Tế Và Xây Lắp Toàn Thắng

Mã số thuế: 4300799849 - Đại diện pháp luật: Mai Thành Duy
Địa chỉ: Thôn Tuyết Diêm 2, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đông Nam Á

Mã số thuế: 0314358396 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: 79I Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Tế Vân Đồn

Mã số thuế: 5701861870 - Đại diện pháp luật: Hoàng Phạm Hoài Trang
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh