Tất cả doanh nghiệp mới

Công Ty TNHH Phú Nhật Quang

Mã số thuế: 5801378473 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Hào
Địa chỉ: Lô B31 Khu tái định cư Hiệp An 2, Thôn Tân An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Agrifarmy

Mã số thuế: 5801378427 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bảo
Địa chỉ: Số 7/25 đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tm Dv Vt Ngọc Phượng - Hoàng Quân

Mã số thuế: 5801377825 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhân Ngọc
Địa chỉ: Số 102 Thôn 9, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngân Hàng Ý Tưởng Liên Minh

Mã số thuế: 5801377790 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nở
Địa chỉ: Số 1K đường Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Vũ

Mã số thuế: 5801377631 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 14/3 đường Phó Đức Chính, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Nông Sản Thiên Hải

Mã số thuế: 5801377663 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Bích Thảo
Địa chỉ: Số 502 Khu phố Văn Tâm, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Fe\\'la

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng