Tất cả doanh nghiệp mới

Công Ty TNHH Alx

Mã số thuế: 0314901710 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Diễm
Địa chỉ: 92/18C Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Guangxi Gicon Office Furniture

Mã số thuế: 0314893435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Địa chỉ: B129Bis Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Golden Brigde

Mã số thuế: 0314862074 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hường
Địa chỉ: 159/19 Đường Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Ivnca

Mã số thuế: 0314398624 - Đại diện pháp luật: Trần Diệu Nga
Địa chỉ: 111C Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vinaeducation

Mã số thuế: 0314394524 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Anh
Địa chỉ: 111 Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thảo Dược Nam Nhân

Mã số thuế: 0314386932 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Trọng
Địa chỉ: 874/28/7/7 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đại Lý Và Tiếp Vận Megastar

Mã số thuế: 0314355123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tân
Địa chỉ: B78/67C Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh